Firmaarkivet Norem Baade til Stavanger Byarkiv

Vinteren 2011 la en av Stavangers eldste butikker, Norem Baade i Kirkegata 22, ned sin virksomhet for godt. Butikken ble etablert allerede i 1843 og utgjør således en viktig del av Stavangers handelshistorie.

Kildematerialet som butikken var i besittelse, av er nå overlevert Stavanger Byarkiv, slik at denne delen av historien kan bevares for ettertiden og formidles videre. I arkivet finner vi et rikholdig materiale fra forretningens mangeårige virksomhet; deriblant regnskapsprotokoller helt tilbake til forretningens eldste tid. I kunderegisteret vil man for øvrig kunne finne flere av Stavanger bys mer fornemme navn. Ellers inneholder arkivet diverse trykksaker og reklamemateriale, arkitekttegninger brukt i forbindelse med utsmykking og større utstyrsleveranser, samt fotografier som dokumenterer både butikkinteriør og vareutvalg så vel som ulike fasadeendringer gjennom tidene. Totalt dreier det seg om 109 fotografier fra perioden 1890-1980. Samtlige av disse er nå også digitalisert.

Smakebitar på fotografia etter Norem Baade