Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum

Den nye publikasjonen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum ble lansert hos Norsk kulturråd 13. februar 2012.

Usikkerhet rundt opphavsrett, personvern etc. i forbindelse med digitalisering og publisering av fotografier hindrer ofte fotobevaringsinstitusjoner fra å tilgjengeliggjøre materiale for publikum, men med denne publikasjonen har vi fått et godt verktøy og oppslagsverk til denne jobben.

Fotojuss veileder oss i lovverk som gjelder fotografier, men jussen gir ofte ikke alle svar. Heftet gir oss derfor noen praktiske eksempler på hvordan vi kan tenke og praktisere skjønn der det er nødvendig. Fotojuss skal være et ”levende dokument”, som skal legges ut på nettet og oppdateres ved behov.

Noen råd som kom på lanseringsseminaret:

– Start med det uproblematiske – det som har falt i det fri, og hvor avbildede personer pr. i dag er født rundt 1910 eller tidligere. Det er nok å ta av!

– Lag gode bruksavtaler når materiale tas inn, evt. innhent tillatelser.

– Akseptér en viss risiko ved publisering, men ha klare rutiner (policy) for tiltak ved klager. Husk at det er lettere å kompensere for brudd på opphavsretten (f. eks ved å gi vederlag eller fjerne materiale), enn å kompensere for brudd på personvern (krenkelser kan være uopprettelige).

– Hvis du er i tvil: spør juristene på Nasjonalbiblioteket!

May Tove Nyrud, Museum Stavanger, 20.02.2012