Fotonettverk Rogalands fagdag

Vi har gleden av å invitere til fagdag 8. februar i Time bibliotek!

Tema:                       Arkiv, bibliotek og museer på digitale plattformer.

Tid og sted:             8. februar, kl. 10.00-14.30 på Time bibliotek, Bryne.

Pandemien har skapt en forventning om at vi skal være mer til stede i folks stuer via digitale løsninger. Det er et ønske og en forventning om at arkiv, biblioteker og museer i tillegg til å være en fysisk møteplass, også skal kunne oppleves digitalt hjemmefra. Digitale plattformer kan brukes til å nå nye målgrupper, til å fortelle historier på nye måter og til å skape mer engasjement blant brukerne.

Hvordan ønsker vi å utvikle oss digitalt, og hva bør vi tenke på? Hvor kan vi hente inspirasjon til gode løsninger for digital formidling av den fotografiske kulturarven? Målet med fagdagen er å hente inspirasjon til nye måter å ta i bruk digitale løsninger på i arbeidet med den fotografiske kulturarven – for bedre publikumsopplevelser, brukermedvirkning og maskinbasert læring i kunnskapsproduksjonen.

Program:

10.00-10.20       Kaffe og registrering

10.20-10.30        Velkommen

10.30-11.00        Kaja Rosenqvist, Stiftelsen Norsk folkemuseum: Fra vannfarger til AI – Teknikker og problemstillinger ved kolorering av historiske foto

11.00-11.30        Elin Stueland, Stavanger Aftenblad om bruk av scrollytelling som formidlingsløsning

 11.30-11.45       Beistrekk

11.45-12.15        May Johannessen, Stavanger kunstmuseum : “Kunst i 360”, et innholdsrikt digitalt formidlingsprosjekt og samlingsportal for enkeltverk i svært god høyoppløselig kvalitet.

12.15-13.00        Lunsj

13.00-13.30        Signe Trolle Gronemann, København kommune (nettbasert): Brukermedvirkning i Københavns kulturhistoriske foto, kbhbilleder.dk

13.30-13.45        Plenumsdiskusjon om digital formidling og brukermedvirkning i ABM sektoren i Rogaland.

13.45-14.15        Jørgen Schyberg, Nasjonalbiblioteket: Hvordan kan vi bruke kunstig intelligens i ABM-sektoren?

14.15-14.30 Oppdateringer fra Fotonettverk Rogaland

Påmelding innen 25. januar til anne.tove.austboe@museumstavanger.no.

Begrenset antall plasser!

Gi beskjed ved påmelding om evt. allergier.