Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 2: Fotograf Hans P. Thykier (1807-1885)

Den danske fagfotografen Hans P. Thykier var daguerreotypist, og han etablerte seg som den første atelierfotograf i Stavanger i 1853. Se historikk av Lisabet Risa på https://fotonettverk-rogaland.no/historia/3-fotografane-og-arbeida-deira/3-1-pionerperioden/, samt omtale av ham på Kulturnav: https://kulturnav.org/55174a9f-55fa-4b12-9302-847a938a72ba

Han averterte sin virksomhet i Stavanger Amtstidende og Adresseavis 29. juni 1853: «Daguerreotyp Portraiter, fine og kraftige, aftages hver Dag i Hr. Consul Kiellands Gaard paa Holmen. Mit Atelier er aabent fra Kl. 9 om Formiddagen til Kl. 5 Eftermiddag. Det Bifald jeg under mit toaarige Ophold i Christiania har erhvervet mig lader mig haabe at det ogsaa vil lykkes mig her at vinde det ærede Publikums Tilfredshed». «I 1859 og -60 averterte han i Stavanger Amtstidende sitt atelier i «Hrr Lønnings Gaard». Denne var i Kirkegaden «lige overfor Børsen», et atelier som senere mange Stavanger-fotografer har holdt til i. Han regnes for Stavangers første fastboende fotograf, i 1865 var han en av byens 6 fotografer.» Han avsluttet sin virksomhet i Stavanger i 1866 og flyttet etter alt å dømme tilbake til Danmark i 1868. (Kilde: https://lokalhistoriewiki.no/index.php?curid=109867)

Nedenfor presenteres et lite utvalg av hans bilder i Misjons- og diakoniarkivet. Utvalget er basert på 37 digitaliserte versjoner av bilder framkalt på papir i arkivets database på FotoWeb. De fleste bildene er carte-de-visite portretter, og fire bilder er tatt utendørs.

«Reg.kort: «Misjonsskipet Elieser utenfor Sandvigsverftet, Stavanger. Til høyre Bjergsted. Ca. 1865.» [Et likt bilde har denne teksten]: «Ant. februar 1865, da Elieser kom fra Bergen, og gikk til Sør-Afrika via England. Seilte fra Stavanger 27.2.1865.» Foto: Hans P. Thykier.
Arkivreferanse: VID-MDA-A-1045-Ua-Norge-07.

«Bakside: «Misjonsskolen som nybygg, 1864.»» Foto: Hans P. Thykier.
Arkivreferanse: VID-MDA-A-1045-Ua-Norge-10.
«Reg.kort: «Forstanderboligen på Misjonsskolen. Lars Dahles hus nåværende gen.sekretærbolig, ca. 1864-70.»» Foto: Hans P. Thykier. Arkivreferanse: VID-MDA-A-1045-Ua-Norge-10.
«På registerkortet: «Misjonsprest Ole Sigbjørnsen Steenberg. Misjonsskolens 1. kull. Født i Lund, Dalane 27. aug. 1834, død på Imfule [misjonsstasjon i Zululand, Natal, Sør-Afrika] 2 sept. 1906. Foto: H.P. Thykier, ca. 1864.»
Arkivreferanse: MDA-VID-MHS_A-1045_Uc_000020.
Se tekst under neste bilde, som er av baksiden av dette fotografiet.
«Bakside: Frk. Hirsch (senere fru Borgen) [er skravert over], frk. Wang (senere fru Borchgrevink), Lars Dahle, og frk. Dahle (senere fru Stueland). [Her står det mer, men..feil?]». Foto: Hans P. Thykier.
Arkivreferanse: VID-MDA-A-1045-Uc-Mad-08-06.

Du kan lese de andre artiklene i serien om rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet ved VID her:

Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 1: Innledende betraktninger