Fotosamling fra Stavanger Brannvesen

Stavanger Brannvesen ble opprettet etter bystyrevedtak av 28.desember 1865. Vedtaket trådte i kraft 1. april og den første brannvakten ble satt 3. april 1866.

Det var den siste store bybrannen 14. mars 1860 som fikk fortgang på arbeidet med å få et organisert og mer profesjonelt brannvern. Bystyret satt i gang bygging av vannverk med vannforsyning fra Mosvatnet. Den tekniske utviklingen var kommet så langt at man kunne få varslet branner ved hjelp av branntelegrafen og slukking kunne bli mer effektiv da den rundvevde brannslangen ble konstruert. Dette var noen av faktorene som gjorde et bedre brannvern mulig.

Brannvesenets fotosamling består av 1056 bilder fra slutten av 1800 – tallet til ut på 1960-tallet. Her blir mye av Brannvesenets historie dokumentert. Det er bilder av teknisk utstyr som f.eks. «landdampsprøiten Sluk» og «sjøsprøiten Nøk». Utviklingen i framkomstmidler fra hest til stigebil blir grundig dokumentert. De forskjellige brannstasjoner er foreviget og flytting fra «gamla» til «nya vaktå» kan vi følge i detalj. Branner har selvfølgelig vært et viktig fotomotiv og flere storbranner som f.eks. politikammerbrannen i 1929 og brannen i Grand hotel i 1945 er det tatt mange bilder av. Det finnes også flere fotografier med by- og gatemotiv samt noen prospektkort. Og sist, men ikke minst: Brannmennene får vi se i ulike situasjoner, fra brannøvelser, avslapping i kantina til dristige operasjoner ytterst på en stige.

Smakebiter fra samlingen.