Ny forskning på Stavanger maritime museums fotosamlinger

I «Amatørfotografens negativer – Et nytt blikk på det borgerlige familielivet» rettes det et kulturanalytisk blikk på fotonegativene i samlingen etter familien Grude fra Stavanger. Samlingen består av omlag 500 foto fra tidlig på 1900-tallet. Disse fotografiene har ligget uutforsket i fotomagasinet til Stavanger maritime museum siden 1980-årene. Artikkelen er publisert i siste nummer av Tidsskrift for kulturforskning (3/2012), og er skrevet av Gry Bang-Andersen fra MUST.

Både i blogger, scrap-bøker og på facebook er det ofte de vakre øyeblikkene det fokuseres på, og hverdagslivets trivialiteter lukes bort. Denne trenden mener artikkelforfatteren at kan trekkes helt tilbake til familiealbumenes barndom rundt 1900.
Ved hjelp av bildeanalyse og ved å trekke inn forskning som er gjort på feltet, argumenterer forfatteren for at fotoalbum ofte viser en formell og redigert familiehistorie, mens negativene også favner de helt private øyeblikkene som ikke var beregnet på å bli vist utad.
Negativene i Grudesamlingen viser at også steder som tradisjonelt har vært regnet som del av hjemmets intimsfære i tiden rundt 1900-1915, var åsted for fotografisk praksis, selv om slike foto sjelden forekom i datidens fotoalbum.

Begge fotografiene ©Grude/ MUST-Stavanger maritime museum.
Begge fotografiene ©Grude/ MUST-Stavanger maritime museum.
Begge fotografiene ©Grude/ MUST-Stavanger maritime museum.
Begge fotografiene ©Grude/ MUST-Stavanger maritime museum.