Heiselberg, Morten og Søndenå, Ola: Fotografi frå Ryfylke 1880-1940

Boka presenterer over 300 fotografi frå perioden 1880-1940 frå Ryfylke-kommunane Forsand, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sauda, Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy. Fotografia vert presentert tematisk i fire store kapittel med introduksjonstekst til. Tema er folkelivsbilete, arbeidslivsbilete biletlandskap og ferdaminne. Denne boka viser ikkje minst kor mange verdfullle amatørfotografi som finst kringom i private heimar og kor viktig det er å sikra desse for ettertida.

Heiselberg, Morten og Søndenå, Ola: Fotografi frå Ryfylke 1880-1940
Heiselberg, Morten og Søndenå, Ola: Fotografi frå Ryfylke 1880-1940