Industriens estetikk – Tor Brekkes bilder

I 2013 mottok Karmsund folkemuseum de første fotografiene fra fotografen Tor Brekke. Bildene ble tatt i perioden 1970-1990 ved HMV (Haugesund Mekaniske Verksted). I 1990 ble HMV kjøpt opp av Umeo, deretter ABB og eies i dag av Aibel. HMV har tidligere blitt dokumentert av flere fotografer som museet i dag har arkivet etter. Bildene fra Tor Brekke kompletterer dermed dokumentasjonen av Haugesunds største arbeidsplass. Tor Brekke tok bildene i en periode hvor verkstedets fokus skiftet fra skip til offshore plattformer og dekker en periode hvor verkstedet gikk fra lokalt eierskap til styring utenfra.

Bildene viser arbeidet ved verkstedet, skip og plattformer ved verkstedet og ansatte i arbeid og på fritiden. Brekke tok også bilder fra verkstedsområdene, men også fra fly og båt. I 2016 fikk museet en større del av Brekke sitt fotoarkiv. Her er det også bilder fra andre mindre og større bedrifter i regionen fra 1960. Hydro Alnor, dagens Hydro Aluminium Karmøy, er dokumentert på lik linje med HMV, mens hoteller, datafirmaer, skip med tilknytning til Haugesund og andre lokale foretak også ble dokumentert. Det er også bilder fra fiskeflåten i Haugesund på 1960-tallet, både ved kai og under fiske ute på feltet. Gjennom bildene får vi unik innsikt i fisket i regionen, mens det ennå var synlig i bybildet. Brekke har også dokumentert mange av fergesambandene i regionen. Fra kaianlegg med fergekøer til ferger. Mange av sambandene eksisterer ikke lenger og utgjør dermed en viktig dokumentasjon av kommunikasjonen i regionen de siste tiårene før 2000-tallet. Bildene hans dekker en periode med få bilder i museenes fotosamlinger. Hans dokumentasjon av Haugalandet fra rundt 1960 til 1990 er derfor svært verdifull for historieskrivingen. Arkivet består av positive lysbilder, samt negativer i svart hvitt og i farge. Det er også noen positiver på papir. For mer informasjon om Tor Brekke og arbeidet for HMV, se artikkelen «Industrifotografen Tor Brekke» fra Grethe Paulsen Vie (2016).

Tor Brekke var en industrifotograf med blikk for de gode motivene. Han har selv gitt uttrykk for å ha jobbet ekstra med personbildene, men det er tydelig at han har lagt mye innsats inn i flere av bildene. Industrihaller er vanskelige steder å få frem gode bilder i. Brekke skal ha brukt ulike filmmerker for å få frem de rette lysforholdene. Bildene hans er skarpe og preges ofte av spesielle lysforhold og gode komposisjoner. Relasjonen mellom det lille mennesket og de store maskinene er i mange tilfeller slående. Mange av bildene gir et inntrykk av å ha blitt tatt i arbeidssituasjonen, samtidig som det er tydelig at han har lagt en innsats i å finne rett plass for fotograferingen og ventet på rett øyeblikk for at situasjonene skal være fint komponert. Brekke tok også noen kunstfoto. Disse er ikke knyttet til industrifotograferingen og er derfor ikke tatt med her.

Bildene hans er i sjangeren Straight Photography. Straight Photography kjennetegnes av kontraster, rikt toneomfang og skarpt fokus. Retningen kan gjerne ses i kontrast til piktoralismens manipulerte bilder med uklart fokus. I samlingen er det bilder med utelukkende dokumenterende hensikt, men også bilder hvor det kan se ut som han vil uttrykke noe mer. Brekke har god sans for linjer, former og lys. Straight Photography og flere av retningene innenfor denne sjangeren kjennetegnes av at bildene ikke har blitt manipulert, hverken under fotografering eller i mørkerommet. Det gjelder også de fleste bildene til Brekke, med unntak av noen personbilder, som ser ut til å ha vært iscenesatt.

Karmsund folkemuseum arbeider med digitalisering og katalogisering av arkivet hans. Museet har foreløpig lagt ut 916 bilder på digitaltmuseum.no. Her kommer noen smakebiter av hva som finnes i arkivet fra Tor Brekke.

 

Å fange stemningen

Tor Brekke er en mester med lys. Ved hjelp av spesiell lyssetting og rett valg av film får han frem en dyp stemning i bildene. Bildene under er gode eksempler på dette. De to første bildene har en fin balanse mellom grønt, gult, rødt og svart. Legg merke til det avlange speilet til venstre i bildet fra Hydro Alnor. Kan Tor Brekke ha satt det opp for å oppnå en større dybde i bildet? Blåfargen og båtene i forgrunnen gir bildet av Hotel La Mer en maritim stemning og står i kontrast til det varme rødgule lyset fra hotellet (dagens Scandic Maritim).

Foto: Tor Brekke, 1979. Lysbilde i farge. Hydro Alnor. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-043.

 

Foto: Tor Brekke, 1980. Lysbilde i farge. «Tracteuren» på Hotell Saga, Haugesund. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-140
Foto: Tor Brekke, 1971. Lysbilde i farge. Hotel La Mer i Haugesund. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-137

 

Industriens estetikk

Noen industrifotografer klarer det kunststykket å gi et vakkert bilde av arbeidssituasjoner som rør som heises på plass, eller av en propell under installasjon. Tor Brekkes bilde av søsterskipene «Audax» og «Vivax» er det første eksempelet jeg har sett på en vakker fremstilling av buksérbåter. Ferdigstillelsen av roret og propellen på et stort skip er en lek med farger og former.

Foto: Tor Brekke, 1990. Lysbilde i farge. Søsterskipene «Audax» og «Vivax» var nye da bildet ble tatt og de er fremdeles en del av rederiet Østensjøs flåte. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-012.
Foto: Tor Brekke, 1981. Lysbilde i farge. Propellen til «Wilnora» under bygging på HMV. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-8106-16

 

Mennesket og maskinen

Noen av bildene, spesielt fra Haugesund Mekaniske Verft (HMV), gir et inntrykk av at Brekke har ønsket å få frem dimensjonene på de store skipene eller plattformene i relasjon til menneskene som jobber på dem.

Foto: Tor Brekke, ukjent år. Materiale? Arbeid på kjølen til et skip på HMV. Tilhører Karmsund folkemuseum

Foto: Tor Brekke, 1980. Lysbilde i farge. To personer støtter et rør som heises på plass på HMV. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-8022-1_1

 

Portretter

Arkivet inneholder ikke mange portretter, men de som finnes er ofte av høy kvalitet. Portrettene under er gode eksempler på de portrettene vi har fra Tor Brekke. Her er det enkeltpersonenes identitet som industriarbeidere som står i fokus.


Foto: Tor Brekke, ukjent år. Lysbilde i farge. Portrett tatt på Hydro Alnor med tittelen «Truckførerske». Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-085

Foto: Tor Brekke, 1990. Lysbilde i farge. Mekaniker Tor E. Fahlvik ved HMV. Tilhører Karmsund folkemuseum

 

Fiske

På 1960-tallet var Haugesunds fiskeflåte i fokus hos Tor Brekke. Han tok bilder av flåten ved kai i Haugesund, og han dro ut på fiskefeltet og tok bilder av båtene i aksjon. Bildene fra denne perioden er hovedsakelig i svart hvitt.

Foto: Tor Brekke, ant. 1967. Råkopi av negativ film. Fiskebåten «Klaring» drar inn snurpenota på fiskefeltet utenfor Haugesund. Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-129
Foto: Tor Brekke, ukjent år. Råkopi av negativ film. Bildet har tittelen «Tre måker» og har antagelig blitt bruk som omslag til en trykksak (kommunevåpenet til Haugesund viser tre måker). Tilhører Karmsund folkemuseum, MHB-F_TB-275-1