Landskonferansen for fotobevaring 2009

Landskonferansen for fotobevaring 2009 vart dette året arrangert på Kviknes hotel i Balestrand 12.-13. mai.

Temaet var: ”Foto til folket – det digitale samfunnsoppdraget”

Her finn du aktuell informasjon: Konferanseprogram

Vil du studera konferanseinnlegga, finn du dei her: Konferanseinnlegg

Her finn du frå før mellom anna referat frå landskonferansane for åra 2006, 2007 og 2008.