Misjonshistoriske bilder i historieverk om Karmøy kommune

Misjonsarkivet har hatt gleden av å bistå dem som arbeider med fjerde bind om Karmøys historie. Både dokumenter og fotografier har blitt aktualisert, og nå er prosjektet omtalt på kommunens nettside. Etter hvert kan det komme nye forespørsler til oss for at dokumentasjonen kan bli så god som mulig.

Samtidig er det ønske om at andre også bidrar med materiale de måtte ha. Vi kan opplyse at også Statsarkivet i Stavanger har levert mange fotografi til bokverket.

Men kulturminner finnes på mange steder, og konkrete forskningsprosjekt kan være en god anledning til å lete fram relevante kilder både i offentlig og privat sammenheng.

Gustav Steensland, arkivleder
mars 2009

http://www.karmoy.kommune.no/nyhet/2009/har-du-bilder-fra-1800-tallet/