Ny fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland

Madli Hjermann.
Madli Hjermann.

Madli Hjermann er tilsatt som ny fotoarkivar for regionmuseene i Rogaland, og hun startet i stillingen i oktober 2012. Hun har bakgrunn som arkeolog og har tidligere jobbet med samlingsforvaltning ved Haugalandmuseene.

Hun skal ha base på Haugalandmuseene, og hun skal yte fotofaglig assistanse til alle regionmuseene i fylket, samt til Norsk Oljemuseum.

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra de ulike museene og fylkeskommunen som skal bistå med planlegging av arbeidsoppgaver. Madli Hjermann kommer til å bruke ca. 1/3 av tiden sin på overordnede problemer knyttet til fotofaglige spørsmål som opphavsrett, fotobevaring, standarder for skanning og emneord. I tillegg er det satt av ca. 6 ukeverk til hvert av museene. Her vil arbeidet dreie seg om digitalisering, gjennomgang av tilstand, registrering, ordning av arkiv og omemballering. Hvert museum har samtidig forpliktet seg til å yte tilsvarende ukeverk som fotoarkivaren bruker knyttet til prosjektstillingen i deres institusjon.

Første institusjon ut er MUST, som har prioritert digitalisering av deler av K.K. Kleppe-samlingen, samt digitalisering av skadde acetatnegativer. Dalane Folkemuseum har også valgt digitalisering av foto som arbeidsområde. Norsk Oljemuseum ønsker bistand med etterslepet av innkommet materiale, og på Haugalandsmuseene skal Madli Hjermann bistå med registrering i Primus (norske museers felles database), masseinnlegging av foto, og tilstandsanalyse og tiltak på stereofotografi og muligens acetat negativer. Ryfylkemuseet har prioritert arkivering av løse foto, samt digitalisering og kompetanseheving innen Primus. Jærmuseet ønsker bistand til registrering i Primus, samt ordning, emballering og merking av uregistrerte samlinger.

Prosjekttiden er satt til 1,5 år, og den kommer dermed til å strekke seg fram til sommeren 2014.