Jon Magne Bøe: En reise i Torjusens bilder

I Årbok for Dalane 2011 – 2012 har Jon Magne Bøe ved Dalane Folkemuseum foretatt en tankereise gjennom Egersund rundt år 1900.

Portrett av Erik Hadland Torjusen. Foto: Erik Hadland Torjusen/Dalane Folkemuseum (DFF-EHT00435-UTSNITT).
Portrett av Erik Hadland Torjusen. Foto: Erik Hadland Torjusen/Dalane Folkemuseum (DFF-EHT00435-UTSNITT).

Tankereisen foregår i Erik Hadland Torjusens verden. «E. H. Torjusens fotografisk atelier», som hans het, drev fotografering i og rundt Egersund fra 1880 og fram til etter 1910. Torjusen var en av medstifterne til Dalane Folkemuseum i 1910. Etter at han døde i 1935, fikk museet alle glassplatene etter firmaet hans. Samlingen består av store deler portrettfotografier, hvor fotografen hovedsakelig var Torjusens søster, Inga Sofie Torjusen. De øvrige fotografiene, landskapsbilder og byprospekter, er tatt av Erik Hadland Torjusen.

Vi får i artikkelen et godt innblikk i hvordan Erik Hadland Torjusen arbeidet med fotografering i forbindelse med store og små viktige hendelser i og omkring Egersund. Tankereisen følger gateløp gjennom byen i år 1900, fra Damsgård til dampskipskaien – og følgelig fortsetter reisen til slutt med skip derfra. Der får vi vite hvordan en egersunder fra et av Torjusens fotografier ble ansatt personlig av den svarte borgerrettighetsforkjemperen Marcus Garvey, en kjent skikkelse i Nord- og Mellom-Amerika, som bl.a. er avbildet på mynter fra Jamaica med tittelen «National Hero».

Jon Magne Bøe har gjennomgått og digitalisert en stor del av Torjusens glassplater, med fokus på landskapsfotogafier og byprospekter. Ved hjelp av moderne teknologi hentes det ut så mye informasjon av de gamle glassplatene at bildestørrelsen langt overgår selv de beste moderne digitalkameraer. Slik har han funnet svært mange nye detaljer fra tidligere kjente motiver, men også fra motiver som ikke er fullt så kjente. Med hjelp av kilder som lokalaviser, biografier og historiske verk, nøstes det opp i historien til utvalgte detaljer. Vi får se tidligere bortglemte reklamer, plakater på oppslagstavler og flere interessante personer.

Jon Magne Bøe: En reise i Torjusens bilder
Årbok for Dalane 2011 – 2012.
Utgivar: Dalane Folkemuseum
ISBN 978-82-92196-00-7