Preus museum: «Motefotografi. Tradisjon og nyskaping»

Våren 2012 arrangerer Preus museum utstillinga Motefotografi. Tradisjon og nyskaping. Til utstillinga har museet produsert ein rikt illustrert utstilingskatalog, ei bok på 175 sider i stort format og med flotte presentasjonar av svært mange av utstillingsfotografia. Boka er delt i i fem større tema; først dei tre artiklane Motefotografiet ved Hanne Holm-Johnsen, Tendenser fra norsk motefotografihistorie ved Tone Rasch og Kleskoden ved Mari Grinde Arntzen. Deretter følgjer Fotografer, ein presentasjon av ni kjende motefotografer ved Hege Oulie. Til sist følgjer kapitlet Bakgrunn med sju forskjellige temapresentasjonar; Teknikk, Mote/kunst, Iscenesettelse, Realisme/Snapshot, Surrealisme, Norsk motefoto 1930 – 1990 og Motemagasinet. Tekstane her er ved Hanne Holm-Johnsen og Hege Oulie.

Boka Motefotografi. Tradisjon og nyskaping er ein av dei mest påkosta utstillingskatalogane Preus museum har laga. Alle som er interesserte i kunstnarleg fotografi, og alle som er interesserte i motehistorie og motefotografi vil ha stor glede av denne boka.

Utstillingsperiode: 19. febr. – 28. mai 2012

Utgivar: Preus museum til utstillinga med same namnet: Motefotografi. Tradisjon og nyskaping.

Forfattarar: Hanne Holm-Johnsen, Hege Oulie, Tone Rasch og Mari Grinde Arntzen.

ISBN: 978-82-92999-02-8

Boka kan kjøpast frå Preus museum, postboks 254, N-3192 Horten.

Preus museum: "Motefotografi. Tradisjon og nyskaping"
Preus museum: «Motefotografi. Tradisjon og nyskaping»