Torske, Nils / Levanger Museum: Harald Renbjør. «… og det ble farger…» En ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling. Levanger Museum 2003.

Denne boka kom i 2003. Når ho likevel vert presentert mellom nye fotofaglege bøker, er det fordi ho representerer god bakgrunnslitteratur for boka: Norge i farger 1910. Bilder fra Albert Kahns verdensarkiv. Oslo 2011.

Boka «Harald Renbjør. … og det ble farger… En ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling» presenterer historia til fargefotografiet her i landet. Så langt vi kjenner til, var det bare ganske få som eksperimenterte med den nye autokromteknikken som franskmannen Albert Kahn brukte då han fotograferte i Noreg i 1910. Harald Renbjør i Levanger vart ein pioner på dette området. Han bygde etter kvart opp det første fargelaboratoriet i Noreg. Boka har både ei god innføring i den generelle historikken til fargefotografiet og ein grundig presentasjon av Harald Renbjør og firmaet hans. Ho er rikt illustrert med fargefotografi i ulike teknikkar og med ulike filmtypar.

Utgjevar: Levanger Museum. 2003. ISBN: 82-90842-05-8

Torske, Nils / Levanger Museum: Harald Renbjør. ”… og det ble farger…” En ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling. Levanger Museum 2003.
Torske, Nils / Levanger Museum: Harald Renbjør. ”… og det ble farger…” En ukjent forskers innsats for fargefotografiets utvikling. Levanger Museum 2003.