Risa, Lisabet: Fotografihistoria – sett frå Rogaland. Stavanger 2011.

Denne boka fortel om fotografiet si historie i Rogaland frå dei første fotografane kom til fylket i 1842 og fram til om lag 1960. Boka presenterer også historia til Rogaland Fotograflaug, frå etableringsåret 1906 og fram til 1960.

Fotografihistoria – sett frå Rogaland viser dei mange ulike bruksområda fotografiet hadde dei første 120 åra, både i offentleg og privat samanheng, like eins dei mange ulike fotograf-gruppene, både fagfotografar, bygdefotografar, heimvende Amerika-fotografar, dei første konkurransefotografane, og vanlege kvinner og menn med interesse for dette nye mediet. I boka møter lesaren mange kjende og ukjende personar i Rogaland. Dei 270 illustrasjonane presenterer dei første rogalendingane som fotograferte seg, dei første turist- og landskapsprospekta, dei første offentlege bruksfotografia, avisfotografia og fleire andre private bruksfotografitypar. Dei eldre prospektkorta eller postkorta får også ein brei presentasjon. Vi kan også lesa om innsatsen Stavanger Turistforening gjorde for landskapsfotografiet og for arbeidet med å auka interessa for amatørfotografiet. Alle som arbeider med fotografi, og alle som er interesserte i fotografi- og kulturhistorie generelt, får eit nyttig oppslagsverk med denne boka.

Utgjevar: Wigestrand Forlag. 2011. ISBN 978-82-8140-081-8

Risa, Lisabet: Fotografihistoria – sett frå Rogaland. Stavanger 2011.
Risa, Lisabet: Fotografihistoria – sett frå Rogaland. Stavanger 2011.