Nyrud, May Tove: Holmeegenes – familien Pedersen og fotografiene. Stavanger 2012.

Nyrud, May Tove: Holmeegenes – familien Pedersen og fotografiene. Stavanger 2012.
Nyrud, May Tove: Holmeegenes – familien Pedersen og fotografiene. Stavanger 2012.

Museum Stavanger Årbok 2010 presenterer ein artikkel om fotografia etter Stavanger-familien Pedersen på Holmeegenes. Det omfattande og mangearta fotografiske materialet går frå 1870-åra til litt inn på 2000-talet, men mesteparten skriv seg frå perioden ca. 1915 – 1950. Museum Stavanger har dei siste åra utført ei omfattande registrering og digitalisering av alt innbuet på eigedommen Holmeegenes, både gjenstandar, boksamlinga, husarkivet og det fotografiske materialet etter familien som budde der.

May Tove Nyrud presenterer fotografia som etnologisk kjeldemateriale. Lesaren kan til eksempel følgja forfattaren gjennom dei ulike romma i heimen og lesa om kva slags fotografitypar det var på kontoret til husfaren, i dei tre stovene i huset, eller på soveromma, dei mest private romma. Den rikt illustrerte artikkelen viser også korleis fotografia vart brukte i dei ulike romma. Forfattaren plasserer også familiebileta i ein fotografihistorisk og i ein byhistorisk samanheng.

Artikkelen er eit eksempel frå Rogaland på boka til etnologen Oddlaug Reiakvam, Bilderøyndom, røyndomsbilde (1997). Denne etnologiske innfallsporten til fotografihistoria viser på fleire måtar kor viktig fotografiet er som kjeldemateriale innafor fleire fagområde. Artikkelen Holmeegenes – familien Pedersen og fotografiene kan vera til inspirasjon for andre etnologar og historikarar, sjølv om det ikkje finst så mange vel bevarte privatmiljø i Rogaland som Holmeegenes å bruka som studieobjekt.

Utgjevar: Museum Stavanger. 2012. ISBN 978-82-90054-7-4