Rogalandsfotografi på Digitalt Museum

Haugalandmuseene, Ryfylkemuseet og Norsk Oljemuseum presenterer nå fotoskattar på Digitalt Museum, den nasjonale museumsnettstaden. Oljemuseet var først ute, og i går, 26. januar, var det Haugalandmuseene avd Karmsund folkemuseum sin tur. Snart kjem Jærmuseet med sine fotoarkiv og samlingar, og andre følgjer etter seinare.
Det er dette fotomaterialet frå Rogaland som skal få ein felles søkeportal på nettsida vår frå midten av mars 2010. Til så lenge kan du gå til nettsida www.digitaltmuseum.no eller til dei tre lokale nettsidene. Der finn du søkeportal til desse tre Rogalands-musea.