Det nasjonale prosjektet – Fotografiets barneår

Det nasjonale fotonettverket arbeider med to bevaringsprosjekt, Widerøe-prosjektet og prosjektet Fotografiets barneår.

Vi kartlegg nå kva som er bevart av dei aller første fotografitypane ved museum og arkivinstitusjonar i heile landet. Dette er såkalla unika-fotografi; daguerreotypiar, ambrotypiar og ferrotypiar frå perioden ca. 1840-1860. Slike fotografi finst bare i eitt eksemplar.

Det nasjonale fotonettverket og vi i Fylkesfotonettverk Rogaland er også interesserte i kva som er bevart av slike fotografi hos private.

Derfor oppfordrar vi alle som har daguerreotypiar, ambrotypiar eller ferrotypiar til å kontakta oss om dette. Målet er å få eit samla oversyn og eventuelt også å laga ei nasjonalt bokverk over denne aller eldste fotografiske kulturarven vår.

Det kan vera vanskeleg å sjå forskjell på daguerreotypiar og ambrotypiar. Her på nettsida vår kan du sjå eksempel på to ambrotypiar. Kulturhistorisk avdeling ved Stavanger Museum viser her to portrett frå Kielland-familien i Stavanger.

Ta gjerne kontakt med underteikna, tel. 51 50 12 60/ epostadr.: liri@arkivverket.no eller med regionmuseet i distriktet ditt om du har slike fotografi.