Torgnesskar, Per Olav (red.): Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum. Oslo 2012.

Norsk Kulturråd lanserte den nye publikasjonen Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum, ABM-rapport nr. 72, den 13. februar 2012. Rapporten er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom kulturrådet, Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket.

Usikkerhet rundt opphavsrett, personvern etc. i forbindelse med digitalisering og publisering av fotografier hindrer ofte fotobevaringsinstitusjoner fra å tilgjengeliggjøre materiale for publikum, men med denne publikasjonen har vi fått et godt verktøy og oppslagsverk til denne jobben.

Fotojuss veileder oss i lovverk som gjelder fotografier, men jussen gir ofte ikke alle svar. Heftet gir oss derfor noen praktiske eksempler på hvordan vi kan tenke og praktisere skjønn der det er nødvendig. Fotojuss skal være et ”levende dokument”, som skal legges ut på nettet og oppdateres ved behov.

Utgjevar: Norsk Kulturråd i samabrneid med Riksarkivet og Nasjonalbiblioteket. ISBN 78-82-8105-097-3

Torgnesskar, Per Olav (red.): Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum. Oslo 2012.
Torgnesskar, Per Olav (red.): Fotojuss for arkiv, bibliotek og museum. Oslo 2012.