Gullestad, Marianne: Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse

Boka bygger på Gullestad si doktoravhandling. Ho tek opp korleis misjonærane presenterer seg sjølv i fotografia som vart sent heim til Noreg, og korleis dei prøvde å dokumentera og visualiserte nauda på misjonsmarka med tanke på å skapa større engasjement heime for misjonsarbeidet. Gullestad var under forskinga som ligg til grunn av avhandlinga tilknytta Program for virtuelle studier ved Universitetet i Tromsø.

Det er fotografi frå Det norske Misjonsselskap (NMS) sitt arbeid i Nord Kamerun som er utgangspunkt for avhandlinga. Kamerun vart opna for norsk misjon i 1925. Boka presenterer eit rikt fotomateriale frå 1925 og fram til i dag. Fotografia er først og fremst henta frå NMS Arkiv ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Sjå presentasjonen av Misjonshøgskolen i Stavanger, NMS Arkiv under Kven er vi.

Gullestad, Marianne: Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse
Gullestad, Marianne: Misjonsbilder. Bidrag til norsk selvforståelse