Svendsen, Johanne Seines: Fotografen Robert Collett

Mastergrad i filmvitenskap ved Institutt for kunst- og medievitenskap ved NTNU, våren 2006. Publisert i serien Norsk Fotohistorisk Forenings Skriftserie Bildet lever! Bidrag til norsk fotohistorie 10. (Oslo 2006/2007)

Svendsen presenterer det fotografiske materialet som er bevart etter zoologen Robert Collett (1842-1913). Nasjonalbiblioteket avd Oslo tek vare på 4 albumar, 616 negativ og om lag 1300 positiv etter Collett. Svendsen analyserer 3 av fotografia hans og vurderer dei som kunstnerisk fotografi.

Svendsen sitt arbeid er interessant, ikkje minst for dei av oss som har ein annan fagleg ståstad. Ein historikar eller ein etnolog ville nok hatt ei anna tilnærming til Collett og fotomaterialet hans.

At fleire fagdisiplinar er engasjert i fotohistorie gjer dette fagfeltet ekstra spennande og utfordrande.

Robert Collett besøkte i alle fall Rogaland to gonger. Han var nemleg på Jæren i 1898 og 1903. Heile arkivet hans er no digitalisert ved Nasjonalbiblioteket. Databasen har fleire fotografi frå Jæren, mellom anna av eldre hus på Høyland i Hå og av sandstrender.

Svendsen, Johanne Seines: Fotografen Robert Collett.
Svendsen, Johanne Seines: Fotografen Robert Collett.