Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID- del 3: H. P. Thykiers Efterf. (1867-1873)

Fotografene Ludvig Foss (1846-1873) og Tjærand Knudsen Nærland (f. 1848, dødsår ukjent) overtok virksomheten etter Hans. P. Thykier i Stavanger året etter at han forlot byen i 1866. Som firma kalte de seg H. P. Thykiers Efterf., og de holdt til i sin forgjengers studio i Kirkegaten 3. Firmaet ble avviklet da Foss døde i 1873, og Nærland begynte for seg selv. Se https://fotonettverk-rogaland.no/historia/3-fotografane-og-arbeida-deira/3-2-atelierfotografar/atelierfotografar-i-stavanger-for-1960/.

Virketiden for firmaet er til hjelp i dateringen av fotografiene. Noen av dem er av typen carte-de-visite.

Misjons- og diakoniarkivet har digitalisert flere av deres bilder, og det dreier seg om portretter av elever ved Misjonsskolen og Gabrielle Svendsen, ektefellen til misjonsprest Lars Nilsen Dahle (1843-1925). Se omtale av ham på https://www.vid.no/historisk-arkiv/ressurser/nms-people-places/lars-nilsen-dahle/. Av omtalen framgår det at Lars allerede var på Madagaskar på det tidspunkt hun ble fotografert. Hun reiste etter alt å dømme med misjonsskipet Elieser, som er med i artikkelen om H. P. Thykier.

Se informasjon under hvert bilde.

«Bakside: fru Gabrielle Gustava (Ella) Dahle f. Svendsen, ca. 1870. Reg.kort: 20093) Gabrielle Gustava (Ella) Dahle, f. Svendsen, ca. 1870. (1848-1911) Gift i Tananarive 3.12.1871 med m.prest Lars N. Dahle.»
Filnavn:VID-MDA-20200511-4-0012.JPG
«Bakside: fru Gabrielle Gustava (Ella) Dahle f. Svendsen, ca. 1870. Reg.kort: 20093) Gabrielle Gustava (Ella) Dahle, f. Svendsen, ca. 1870. (1848-1911) Gift i Tananarive 3.12.1871 med m.prest Lars N. Dahle.»
Filnavn: VID-MDA-20200511-4-0012a.JPG
«Forside: «Missionær Haslund.» Reg.kort: «20193) M.prest Johan Christian Haslund. F. i Leikanger 23.9.1844. Misjonsskolens 3. kull 1869-73. Arb. på Madagaskar 1874-1886. D. i Fianarantsoa 28.4.1886.»
Filnavn: VID-MDA-20200811-4-0016.JPG
Forside: «Missionær Jakobsen». Reg.kort: «20194) M.prest David Olaus Jakobsen, ca. 1870. F. i Hemnes Hålogaland 30. mai 1844. Død på Grefsen, Oslo 16. februar 1923. Arb. på Madagaskar 1874-1914. Misjonsskolens 3. kull 1868-73.»
Filnavn: VID-MDA-20200824-4-0005.JPG
På registreringskortet: «2214) Røstvig, Lars Jakobsen, misjonsprest, misjonsskolens 3 kull 1868-73. Født i Hevne 17. aug. 1846. Død i Trondheim 18. febr. 1936.»
Filnavn: VID-MDA-20201019-4-0038.JPG
Reg.kort: «10660) Misjonsprest Arne Farteinsen Valen. F. i Sveio 11.9.1844. Død i Valevåg 22.7.1906. Misjonsskolens 3. kull 1868-73. Vest-Madagaskar 1874-1876, Madagaskar Innland 1876-1894.»
Filnavn: VID-MDA-20201104-4-0026.JPG
Bakside: «Arne Walen, født 11 Septbr. 1844 (Missionselev) Efs. 2,8 og Ps.24,1.» Reg.kort: «10660) Misjonsprest Arne Farteinsen Valen. F. i Sveio 11.9.1844. Død i Valevåg 22.7.1906. Misjonsskolens 3. kull 1868-73. Vest-Madagaskar 1874-1876, Madagaskar Innland 1876-1894.»
Filnavn: VID-MDA-20201104-4-0029.JPG

Her kan du lese de andre artiklene i serien om rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet ved VID:

Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 1: Innledende betraktninger

Rogalandsbilder i Misjons- og diakoniarkivet, VID – del 2: Fotograf Hans P. Thykier (1807-1855)